Facebook

LinkedIn

Copyright 2019 Limon Kreatif.
Tüm Hakları Saklıdır.

8:30 - 18.30

Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi

0 (216) 504 07 00(Pbx)

Bir Telefon Kadar Yakındayız

Facebook

Twitter

Menu

İbraname

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun “Ceza koşulu ve ibra” başlıklı 420. madde hükmü uyarınca ibranamelerin geçerli olabilmesi ve olası bir yargılama aşamasında lehe kullanılabilmesi için aşağıdaki hususları taşıması gerekmektedir. İbraname yazılı olmalıdır. İbraname, sözleşme sona erdikten en erken 1 ay sonra imzalanmış olmalıdır. İbra konusu alacağın türü ve miktarı açıkça belirtilmiş olmalıdır. Ödeme noksansız yapılmış olmalıdır. Ödeme banka kanalıyla yapılmış olmalıdır. Yukarıdaki şartları taşımayan ibraname kesin olarak hükümsüz kabul edilir. Alacağın tamamının ödenmediği ibranameler veya ibranamede beyan edilen alacakların ödendiğini gösterir diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olmak üzere makbuz yerine geçer. Yalnız bu durumda dahi, ödemenin banka kanalıyla yapılmış olması şarttır. Bankadan yapılmayan ödemeler ibraname açısından...

Okumaya Devam Et

Bireysel Ve Toplu İş Hukuku

a

İş Hukuku ve Tarihi 18. yüzyılda sanayi devrimine geçiş dönemi, iş hukukunun önemli bir noktaya gelmesinde büyük bir etken sahibi olmuştur. Sanayi Devrimi’nin öne çıktığı dönemlerde işçi sınıfı birçok anayasal hakka sahip değildi. Bunun dışında oldukça düşük ücretlere ve berbat çalışma koşullarına sahipti.. kalabalık bir topluluk olan işçi sınıfı Sanayi Devrimi’nin başlangıcıyla birlikte hakları konusunda bilinçlenmeye başladı. Bu büyük oalydan sonra iş hukuku kavramı ortaya çıktı, gün geçtikçe haklar ve gereklilikler daha bilinir  bir hale geldi. İş Hukuku   İş hukuku, kendi içinde  ikiye ayrılır. ulusal ortamda yaşanan değişme ve gelişmelerden doğal oalrak hukuk da etkilenmektedir. Bu nedenle her beklentiye cevap verebilmek, belirsiz bir...

Okumaya Devam Et