Facebook

LinkedIn

Copyright 2019 Limon Kreatif.
Tüm Hakları Saklıdır.

8:30 - 18.30

Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi

0 (216) 504 07 00(Pbx)

Bir Telefon Kadar Yakındayız

Facebook

Twitter

Menu

Dernek Genel Kurul Toplantıları, Bildirim ve Beyannameleri

 

24.07.2020

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

 

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının 31/7/2020 tarihine kadar erteleneceği, bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda;

Dernek beyanname ve bildirimlerinin 31.10.2020 tarihine kadar bildirilmesi,
Şubesi bulunmayan dernekler ile dernek şubelerince yapılması gereken genel kurul toplantılarının 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması,

Şubesi bulunan derneklerin ise şube genel kurul toplantılarının tamamlanmasından sonra 5253 sayılı Dernekler Kanunun 7’nci ve Dernekler Yönetmeliğinin 14’üncü maddesine göre dernek tüzüğündeki genel kurul toplantı usullerini içeren hükümler çerçevesinde yönetim kurulunun alacağı geri bırakma kararı ile belirlenen süre içinde yapılması gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  24.07.2020

COVID-19

 

Değerli İş Ortaklarımız ve Bağlantılarımız,

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan COVID-19 pandemisi nedeniyle iş ve ticari ilişkilerden kaynaklı dönüşümlerin yeni mevzuat kapsamında hız kesmeden güncellenmesi gerekmektedir.

 

Başta mücbir sebep hali olmak üzere COVID-19 sebebiyle ortaya çıkan başta kira, iş, tedarik, satış, eser sözleşmeleri olmak üzere her türlü sözleşmesel ilişkilerde, mücbir sebep hali düzenlemesi olup olmadığının değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bilindiği üzere; bahse konu pandemi sektörün her alanına etki etmekle tarafların durumunu olağanüstü bir şekilde etkilemiştir. Bu kapsamda; ülkemizde pandemi sebebiyle yeni oluşturulan mevzuat hükümlerinin ve zaten var olan mevzuattaki mücbir sebep halinin veya sözleşmelerin tadil edilmesi yoluna gidilmesi sektörlerin her alandaki paydaşlarının başta ekonomik anlamda olmak üzere bir kayıp yaşamaması için mevcut sözleşmelere ve her türlü hukuki ilişkiye uygulanmalıdır.

 

Bu kapsamda; Eke&Şimşek tarafından işbu hizmetlerin yerine getirileceğini ve tarafımızla irtibata geçilmesi halinde, yaşanan işbu olağanüstü koşulların en az zararla atlatılabilmesi için gereğinin yapılacağını bildirmekten memnuniyet duyarız.

 

Bu vesile ile iyi çalışmalar ve sağlıklı günler dileriz.

 

Eke&Şimşek Uluslararası Hukuk Bürosu
Yönetici Ortağı
Av. Suat Şimşek