Facebook

LinkedIn

Copyright 2019 Limon Kreatif.
Tüm Hakları Saklıdır.

8:30 - 18.30

Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi

0 (216) 464 68 11

Bir Telefon Kadar Yakındayız

Facebook

Twitter

Menu

İbraname

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun “Ceza koşulu ve ibra” başlıklı 420. madde hükmü uyarınca ibranamelerin geçerli olabilmesi ve olası bir yargılama aşamasında lehe kullanılabilmesi için aşağıdaki hususları taşıması gerekmektedir.

İbraname yazılı olmalıdır.

İbraname, sözleşme sona erdikten en erken 1 ay sonra imzalanmış olmalıdır.

İbra konusu alacağın türü ve miktarı açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Ödeme noksansız yapılmış olmalıdır.

Ödeme banka kanalıyla yapılmış olmalıdır.

Yukarıdaki şartları taşımayan ibraname kesin olarak hükümsüz kabul edilir. Alacağın tamamının ödenmediği ibranameler veya ibranamede beyan edilen alacakların ödendiğini gösterir diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olmak üzere makbuz yerine geçer. Yalnız bu durumda dahi, ödemenin banka kanalıyla yapılmış olması şarttır. Bankadan yapılmayan ödemeler ibraname açısından hiçbir değer ifade etmezler; bunlar ancak ifa niteliğinde kabul edilir.

 

Etiketler:

Yorum Bulunamadı

Yorum Yapın