Facebook

LinkedIn

Copyright 2019 Limon Kreatif.
Tüm Hakları Saklıdır.

8:30 - 18.30

Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi

0 (216) 464 68 11

Bir Telefon Kadar Yakındayız

Facebook

Twitter

Menu
 

Author: ekesimsek

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Büromuz İş Hukuku mevzuatını yakından takip ederek değişikliklere entegre olmuş kadrosuyla; işçi-işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş hukukunun uygulanmasından doğan tazminatlar, sözleşmelerin hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri ve iş ilişkisinden doğan her türlü uyuşmazlık hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları Kıdem ve ihbar tazminatlarının ve ücret alacaklarının tahsili Sendikal faaliyetlerle ilgili ihtilafların çözülmesi Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi İşçi ve işverenlerin hakları konusunda danışmanlık hizmeti ...

Okumaya Devam Et

İnsan Hakları Hukuku

Hukuk Büromuz iç hukuk yollarının tüketilmesiyle hak kayıplarının tam manasıyla giderilemediği durumlarda, uluslararası anlamda hukuki hak arama yolları ve başvuru mekanizmalarının işletilmesi açısından müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuruların yapılması İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerine ve diğer uluslararası insan hakları sözleşmelerinin ihlallerine yönelik her türlü hukuki koruma ve destek ...

Okumaya Devam Et

Sigorta Hizmetleri

Sigorta hukuku alanında kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına çeşitli hizmetler sunmaktadır. Sigorta hukuku alanında şu hizmetleri sunmaktayız: Sigorta ile ilgili alacak tazminat talebi ve sözleşmelerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar, Kasko, havacılık ve deniz Sigortası, Yönetici ve memur sorumlulukları, Hatalar ve ihmaller, Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvurular ve takibi, Hayat ve maluliyet Sigortası, Tıbbi...

Okumaya Devam Et

İcra ve İflas Hukuku

İCRA VE İFLAS HUKUKU Hukuk Büromuz İcra ve İflas Hukuku alanındaki güncel değişiklikleri gözeterek, şahıs ve kurum icra işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu işlemlerin takibi alanında hizmet vermektedir. Her türden icra takibinin başlatılması ve yürütülmesi İtirazın iptali ve istihkak davaları ve takibi Haciz ve ihtiyati haciz işlemleri Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümlenmesi İflas erteleme İhalenin feshi davaları Alacakların tahsilinin dava aşamasında önce sulh yoluyla çözümlenmesi İflas ertelemesi için iyileştirme projelerinin yapılması ve şirketlerin yeniden yapılandırılması konusunda danışmanlık...

Okumaya Devam Et

Enerji Sektörüne Yönelik Hizmetleri

ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HİZMETLER Türkiye, yakın geçmişte enerji piyasasını kamunun yanı sıra yerli ve yabancı özel sermaye yatırımlarına da açmak suretiyle liberalleştirdiğinden ötürü, piyasaya pek çok yeni oyuncu giriş yapmış ve bunların faaliyetleri düzenleme ve denetime tabi tutulmuştur. Liberalleşme, doğal kaynaklar, arz&talep, karbon emisyonu, yenilenebilir enerji, serbest piyasa uygulamaları, otorite tarafından yenilenen mevzuat gibi konular Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan uluslararası firmalar için danışmanlık gerektiren konular arasındadır. Kurumumuz ilgili kanunlardaki değişiklikleri sürekli olarak takip etmekte, kanunları açıkları, problemleri ve çözüm yapıları ile ilgili detaylı olarak analiz etmektedir. Ulusal ve uluslararası firmalara yukarıda bahsi geçen hususlarda danışmanlık hizmetlerini vermekte olan Büromuz, tecrübeli ve donanımlı...

Okumaya Devam Et

Tüketici Hukuku

Hukuk Büromuz Tüketici Hukuku ve ilgili mevzuat bakımından uyuşmazlıkları en kısa sürede ve müvekkil yararına olacak şekilde çözmeyi hedeflemiş ve değişimleri yakından takip eden kadrosuyla Tüketici Hukuku alanında avukatlık hizmeti, danışmanlık hizmeti ve eğitimler vermektedir. Tüketici Hakem Heyetlerinde ve Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi Tüketici uyuşmazlıklarının tüketici mevzuatı çerçevesinde müvekkil menfaatlerine uygun çözümü için hukuki danışmanlık verilmesi Mesafeli satımlar ile ilgili olarak alt yapı ve sözleşmelerin hazırlanması Şirketlerin faaliyet alanlarına giren konularda gerekli sertifika ve belgelerin alınması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi ...

Okumaya Devam Et

Hukuk Bilinci Eğitimleri

Hukuk bir bilim olarak yazılı bir kültürü gerektirir. Verilen teklifler, gönderilen emaillar, proje yapan firmalarda proje sırasında gerçekleşen işlerin kayıt altına alınması, müşteri onaylarının imzalı olarak alınması, müşteriden kaynaklanan hususların yazılı belgeye dönüştürülmesi, proje yaptıran firmalarda firmanın yapmadığı işlerin bildirimi vb. birçok şirketiçi aksiyon hukuk bilinci ile gerçekleştirilmelidir. Hukuk bilinci eğitimi, şirketin müşteri ile temas kuran tüm birimlerindeki çalışan ve yöneticilere yönelik olarak terzi usulü hazırlanan ve böylelikle firmanın kendisine özel konularını da kapsayan bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimlerin interaktif olması grubun kendi sinerjisinden de yararlanabilmesini sağlamaktadır. ...

Okumaya Devam Et

Bilişim Hukuku

Kişi hak ve özgürlüklerinin televizyon, internet, radyo, gazete, dergi vs. medya kanalları ile ihlal edilebilmesi, kişilerle ilgili yalan haberlerin yapılması, izinsiz ve özel hayata ilişkin yazı, yorum ve fotoğraflara ya da görüntülere yer verilmesi, hakaret içerikli haber, yorum ya da sair yayınların yapılması artık sıkça karşılaşılan sorunlardır. Kişilerin medya ya da bilişim araçlarının mağduru olması ya da bu araçlarla işlenen suçlarla ilgili olarak isnatlarla karşılaşması mümkün olabilmektedir. Hukuk Büromuz Bilişim Hukuku alanında müvekkillerinin mağduriyetlerini gidermek için yetkin kadrosuyla titizlikle çalışmaktadır. Bilişim suçları Maddi ve manevi tazminat davaları Medya yoluyla hakaret, iftira,...

Okumaya Devam Et

Ceza Hukuku

Kişisel hakları ihlal edilen kimselerin ceza soruşturma ve davalarında etkin bir şekilde temsil edilmeleri, haklarının korunması noktasında son derece önemlidir. Keza, ceza kurallarının son araç olma nitelikleri gereği hemen her ceza davası ile birlikte tazminat ya da alacak davalarının açılması ve ceza davalarında elde edilecek başarının fiili olarak bunları da etkileyecek olduğu gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Hukuk Büromuz ceza hukuku genel prensipleri ve TCK ve özel ceza kanunlarında sayılan suç tipleri hakkında müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve hukuki koruma hizmeti sunmaktadır. Soruşturma ve kovuşturma işlemleri Koruma tedbirlerinin hukuki denetimi ve değerlendirilmesi (yakalama, tutuklama, arama,...

Okumaya Devam Et

Aile ve Kişiler Miras Hukuku

Hukuk Büromuz 20 yılı aşkın tecrübesiyle kişiler, aile ve miras hukuku alanlarında müvekkillerine hizmet vermektedir. Evlilik ve boşanma kişinin hukuki statüsünü doğrudan etkilediğinden, doğru adımlar atabilmek açısından bu alanda profesyonel yardım almak önemlidir. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları Boşanma sonucu mal paylaşımı, menkul ve gayrimenkullerin kazanımı ve tescili Velayet davaları Nafaka, tazminat ve tedbir talepleri Yabancı ülke mahkemelerinde verilmiş boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi Evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması Evliliğin iptali, babalık davası ...

Okumaya Devam Et