Facebook

LinkedIn

Copyright 2019 Limon Kreatif.
Tüm Hakları Saklıdır.

8:30 - 18.30

Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi

0 (216) 464 68 11

Bir Telefon Kadar Yakındayız

Facebook

Twitter

Menu
 

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk Büromuz mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara mülkiyetin devri ve yönetimi, emlak alım-satımı, kiralama, şahsi ya da ayni hak tesisi gibi işlemlerin yapılması konularındaki geniş tecrübesiyle hizmet vermektedir.

Ayni ya da şahsi hak tesisi işlemleri
Alım-satım ve kiralamam sözleşmeleri
Tapu tescil işlemleri ve iptal davaları
Yabancıların mülk edinmesi ve gayrimenkul finansmanı
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
El atmanın önlenmesi
Avukat gözetiminde ipotek ve rehin tesis işlemleri

 

Tüketici Hukuku

tüketicinin korunması için geliştirilmiş bir hukuk sistemidir.
Tüketiciler öncelikle ekonomik olarak korunmuş, sonrasında kaybettikleri
ekonomik haklarının geri kazanılması, zarara uğrayanların zararlarının
tazmin edilmesi gibi durumlar ortaya çıkmıştır. Ancak hukuk tüketicinin
korunmasından ibaret olmamalıdır. Tüketicinin korunması evrensel bir
kavramdır ve bu hukuk, hem özel hukuku hem de kamu hukukunu içinde
barındırmaktadır. Emredici kurallarla düzenlenen bu hukuk dalı, devletin
kalkan görevini üstlendiği, devletin müdahalesine açık bir daldır.
Tüketici hakkı kavramı ilk kez Kennedy tarafından dile getirilmiştir ve
tüketicinin bilgi edinmesi, tüketicinin sesini duyurması, tüketicinin
tazmin edilmesi ve tüketicinin örgütlenmesi gibi 4 kavramda ele
alınmıştır. Avrupa Birliği’nde de 1975 yılında tüketici programı ortaya
çıkmıştır. Bu programda tüketicinin temel hakları belirlenmiştir. Bu
haklar; tüketicinin sağlığının ve güvenliğinin korunması hakkı,
tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması hakkı, tüketicinin tazmin
edilme hakkı, tüketicinin bilgilendirme ve eğitim hakkı ile tüketicinin
temsil edilme hakkı olarak 5 maddede toparlanmıştır. Bu 5 madde,
ülkemizde de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aynen yansımıştır.
Ülkemizde tüketicinin hakkını arama mercii de <strong>Tüketici Mahkemesi</strong> olmuştur.

 

MahkemelereTüketici Davası açıldığında amaç;

Tüketicinin hakkını korumaktır. Ancak tüketicinin kayıtsız şartsız haklı
olması diye bir husus bulunmamaktadır. Bu nedenle dava açılmadan önce
tüketici kanununu çok iyi bilen bir danışmanlık firmasından görüş
alınmalıdır. Tüketicinin korunmasındaki amaç bellidir. Ancak öncelikle
tüketicilere bir malı satı alırken öncelikle gerekli olup olmadığının
bilincini aşılamak gereklidir. Ayrıca bilinçli tüketici olunmalı,
yalnızca haklarının değil bazı sorumluluklarının da bulunduğu
anlatılmalıdır. Var olan haklarına nasıl sahip çıkacaklarının
öğretilmesinin yanı sıra malya da hizmetlerle ilgili araştırmaların
yapılıp tüketicilerle paylaşılmasının da önemi büyüktür. Reklam ile mal
ve hizmet alımının önüne geçilmesi, tüketicilerin bütçelerine uygun olan
mal ve hizmetlere ulaşması sağlanmalıdır. Tüketicinin korumanın bazı
araçları vardır. Bu araçlar arasında öncelik tüketicinin kendisidir,
yani bilinçli tüketicidir. Devletin de tüketiciyi korumaya yönelik
mevzuat hazırlama, yürütme ve uygulama görevi bulunmaktadır. Ayrıca
devletin yasaları öğretme ve tüketicileri bilinçlendirme görevi de
bulunmaktadır. Ayrıca devletin hem imalatçıyı hem de satıcıyı denetleme
görevi de bulunmaktadır. Tüketicinin bilinçlendirilmesinin en önemli
yollarından biri de medyadır. Ancak bilim insanlarının da görevinin
inkar edilmemesi gereklidir. Bunların yanı sıra danışmanlık firmaları da
tüketiciyi bilinçlendirme ve yol gösterme görevini üstlendikleri de
bilinmelidir.

 

Yardıma mı İhtiyacınız var? Hemen İletişime Geçin

 

Değerli Müvekkillerimiz ve İş Ortaklarımız,

 

Eke&Şimşek Uluslararası Hukuk Bürosu olarak sizin ve sevdiklerinizin sağlığı en önemli önceliğimizdir.

 

Bu nedenle mümkün olduğunca evde kalmanızı öneriyoruz. Ancak zorunlu durumlarda dava, icra ve sözleşmeleriniz ile danışmanlık hizmeti almak istemeniz halinde ve işlerinizin güvenle devam edebilmesi amacıyla gerekli hukuki servisin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve talepleriniz dahilinde sürdürülebilmesi bakımından, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını düşünerek, aynı anda kısıtlı sayıda müvekkillerimizi kabul edecek şekilde randevulu olarak hizmet vermeye devam edeceğiz.

 

Hukuk Büromuzda dezenfeksiyon başta olmak üzere gerekli tüm önlemleri almaktayız.

 

Mevcut dava ve icra takipleri ile her türlü hukuki sorunun çözümü konusunda,Uyap üzerinden sıkı bir şekilde kontrollü olarak adliyede görülmesi gerekli işlemlerimiz aksamadan yürütülmektedir.

 

Hukuksal servis ve danışmanlık almak istemeniz halinde; lütfen www.ekesimsek.com internet sitemizden yahut info@ekesimsek.com, mail adresimizden randevu almayı unutmayınız!

 

Eke&Şimşek Uluslararası Hukuk Bürosu olarak sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

 

Av. Suat ŞİMŞEK