Facebook

LinkedIn

Copyright 2019 Limon Kreatif.
Tüm Hakları Saklıdır.

8:30 - 18.30

Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi

0 (216) 504 07 00(Pbx)

Bir Telefon Kadar Yakındayız

Facebook

Twitter

Menu
 

Uluslararası Tüzel Kişilerin Hukuki Uyuşmazlıkları

Eke&Şimşek Uluslararası Hukuk ve Danışmanlık Bürosu > Eğitimlerimiz > Uluslararası Tüzel Kişilerin Hukuki Uyuşmazlıkları
 • Milletlerarası Gerçek ve Tüzel Kişilerin Hukuki Uyuşmazlıklarının Uluslararası Sözleşmeler Bakımından İncelenmesi

 

 • ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK ALANINDA UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ
 • GENEL OLARAK ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM
 • Uluslararası Ticari Tahkim Kavramı ve Yabancılık Unsuru
 • Tercih Nedenleri
 • Diğer Avantajlar
 • ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
 • Önemli Uluslararası Sözleşmeler
 • Uluslararası Ticari Tahkim Konusundaki 21 Nisan 1961 Tarihinde Cenevre’de Yapılan Avrupa Sözleşmesi (European Convention on International Commercial Arbitration)
 • Tarihi Gelişim, Amaç ve Önemi
 • Uygulama Alanı ve Kapsamı
 • Tahkim Anlaşması veya Şartı
 • Tahkim Kurulunun Teşkili
 • Tahkim Usûlü
 • Hakem İncelemesi ve Tatbik Edilecek Hukuk
 • Tahkim Yargılaması ile Ulusal Mahkemeler Arasındaki İlişki
 • Tahkim Kararı
 • Tahkim Kararlarının İptali
 • “Yabancı Tahkim Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkında 10 Haziran 1958 Tarihinde New York’ta Yapılan Sözleşme” (Convention on the Recognition and Enforcement of the Foreign Arbitral Awards, Done at New York, on 10 June 1958)
 • Tarihi Gelişim ve Sözleşmenin Temel Amacı
 • Sözleşme’nin Uygulama Alanı
 • İrade Muhtariyeti
 • Tahkim Anlaşması
 • Tahkim kararının Bağlayıcılığı, Tanınması ve Tenfizi
 • Tanıma ve Tenfizi Ret Sebepleri
 • Tarafların Ehliyetsizliği
 • Adil Yargılama İlkelerinin İhlâli
 • Hakemlerin Yetkilerini Aşmaları
 • Tahkimde Uygulanacak Usûle Aykırılık
 • Tahkim Kararlarının Bağlayıcı Olmaması, İptal Edilmiş veya Askıya Alınmış Olması
 • Uyuşmazlık Konusunun Tahkime Elverişli Olmaması
 • Tahkim Kararının Kamu Düzenine Aykırı Olması
 • “Kamu Düzeni” Kavramı
 • Kamu Düzeni Uygulaması
 • Kamu Düzeninin Etkileri
 • Uluslararası Tahkimde Kamu Düzeni
 • Başlıca Ticari Tahkim Kuralları Örnekleri
 • Ad Hoc Tahkim: UNCITRAL Kuralları
 • Kuralların Genel Yapısı ve Gelişimi
 • Tahkim Anlaşması
 • Tahkim Kurulu
 • Tahkim Usûlü ve Yargılama
 • Tahkim Kararı
 • Kurumsal Tahkim: Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce-ICC) Tahkim Kuralları
 • Kurumsal Tahkim ve ICC Tahkimi
 • Tarihçe ve Genel Yapı
 • Tahkim Anlaşması
 • Tahkim Talebi
 • Divan
 • Hakemler
 • Tahkim Yargılaması
 • Karar
 • Sonuç
 • Bölgesel Tahkim: Kuala Lumpur Tahkim

Yardıma mı İhtiyacınız var? Hemen İletişime Geçin